post picture

Denizcilik Meteorolijisi

Denizcilik Meteorolojisi Hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Derlenen bazı bilgilere yer vermek istiyoruz;

Denizcilik meteorolojisi; Deniz çevresindeki atmosfer ve deniz sınırları içersinde meydana gelen doğal olaylar ile derin denizler, sahil kesimi, sahilden uzak sınırlar içinde kalan sulardaki insan faaliyetlerinin gereksinimi olan bilimsel ve işletme amaçlı meteorolojik bilgi talepleriyle ilgilenir. Deniz meteorolojisi Derin denizlerdeki uluslararası taşımacılığa, balıkçılık ve diğer deniz faaliyetlerine Kıyısal bölgelerde yer alan ve kıyıda kendi kendine oluşan çeşitli faaliyetlere hizmet sağlar.

Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde, raporların, tahminlerin, uyarıların hazırlanmasında değişik okyanus durumları ile deniz havası ve deniz ikliminin ana özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunlara ilaveten dalgalar, fırtına dalgaları ile ilgili tahminlerin yapılması için meteorolojik verilerin toplanmasına ihtiyaç duyulur.

Gözlemlerin alınması, dağıtımı ve arşivlenmesi deniz meteoroloji programının uygulamasını sağlayacak temel unsur olarak kabul edilir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması denizciliğin önemini en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülke güvenliğini sağlayan Deniz Kuvvetlerinin meteorolojik desteği yanında, her gün büyüyen ve modern sistemlerle donatılan deniz ticaret filosu ile balıkçılık, deniz ve yat turizmi, deniz kirliliği, kıyıda ve kıyıdan uzakta yapılan su altı maden ve petrol araştırmaları deniz meteorolojisi tahmin ve verilerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle deniz meteorolojisine gerek uygulamada gerekse bilimsel açıdan bakıldığında ilginç sonuçlar verebilecek bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Konu Hakkında daha detaylı veriler ve açıklamalara ayrıca şu belgeden de ulaşabilirsiniz :

https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/kitaplar/denizmet.pdf 

Son Blog Yazıları
  • Çeşme'den Sakız'a Nasıl Gidilir?
  • Bodrum’dan Rodos'a Nasıl Gidilir?
  • Yunan Adalarını Keşfe Çıkın
  • Yaz Aylarını Renklendir: Tekne Tatili
  • Tekne Tatili Sırasında Yapılacak Aktiviteler
  • Tekne Transferi