MADDE 1- Taraflar

1.1. Satıcı/Hizmet Veren

Ad, Soyad / Unvan: HIFF TRAVEL AGENCY (Tekneveyat olarak anılacaktır.)

E-mail: iletisim@tekneveyat.com

Adres: ADALET MAH. 1593/1 SOK. NO:65/9 BAYRAKLI/İZMİR

Telefon: 0531 367 65 76

1.2. Alıcı/Müşteri

Satıcıya ait tekneveyat.com üzerinden alışveriş yapan, mal veya hizmet satın alan kullanıcıdır.

MADDE 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI'ya ait www.tekneveyat.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği hizmetin sunumuyla ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır.

ALICI, SATICI'nın her tür iletişim bilgisini, satışa konu hizmet/hizmetlerin özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri satışa konu hizmetle ilgili bütün ön bilgileri verdiğini kabul etmiş ve siparişini bu koşullarda vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

www.tekneveyat.com web sitesindeki ön bilgilendirme ve gerçekleştirilen alışveriş için düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme Bilgileri

Elektronik ortamda ödemesi yapılıp siparişi verilmiş olan hizmetler ve ALICI’ya dair fatura bilgisi aşağıda yer aldığı gibidir. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum bilgileri örtüşmek zorundadır. Aşağıda verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ALICI kabul etmiş sayılır.

Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan İşin Başı Reklam sorumlu tutulamaz. SATICI bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir.

Alınan Hizmet/Hizmetler

www.tekneveyat.com aracılık komisyonu

Fatura Bilgileri

HIFF TRAVEL AGENCY

Karşıyaka VD. 4620743926

MADDE 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI’nın almak istediği hizmetin bedelini ödediği gündür,

Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ALICI veya SATICI’nın yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu durumu yaşayan taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür.

Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi dolayısıyla yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

MADDE 5- Genel İşlem Şartları

5.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

5.2. ÜRÜN veya HİZMET, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa yönelikse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı veya hizmeti kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3. ALICI, ÜRÜN veya HİZMETİ aldığı anda kontrol etmekle ve satın alınan ÜRÜN ise ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla, satın alınan bir HİZMET ise, aldığı HİZMET ile ilgili sorunu derhal en İNTERNET SİTES'sine bildirmekle sorumludur. Aksi halde ARACI/SATICI/İNTERNET SİTESİ sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.4. ÜRÜN veya HİZMET teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı veya HİZMET gerçekleştirilmeyebilir. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

5.5. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN veya HİZMETİ teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI'ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN/HİZMETİ teslim etmeyebilir veya yerine getirmeyebilir.

5.6. SATICININ ifasından sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN/HİZMET bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN/HİZMET en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN/HİZMET bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN/HİZMET satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

MADDE 6- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair

Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırmalardan www.tekneveyat.com sorumlu tutulamaz. SATICI, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı ALICI’nın yaşayacağı mağduriyetlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4. www.tekneveyat.com hizmetlerinin bedelini Sanal POS üzerinden tahsil eder. Hizmetlerden faydalanmaya başlamak için ödemenin tamamının yapılması zorunludur. Hizmetlerin teslim tarihi her hizmet için ayrı ayrı belirlenmekte olup SATICI, ALICI’nın siparişi geldiğinde kendisine termin hakkında detaylı bilgi verir.

MADDE 7- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

7.1. ALICI, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul ediş sayılır.

7.3. ALICI, www.tekneveyat.com internet sitesinden SATICI'nın tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.

7.4. ALICI, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere www.tekneveyat.com web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

7.5. ALICI, satın aldığı hizmetlerden siparişi verdiği aynı gün içerisinde vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda fatura kesilmişse fatura eline geçtiği anda fatura aslını ve irsaliyesini SATICI’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.6. İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ÜRÜN/HİZMET alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi ( işbu sözleşmenin damga vergisi dâhil) ve sair riskler ALICI'ya aittir.

MADDE 8- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

ALICI satın almak istediği hizmetin KDV dâhil TL tutarını onayladıktan sonra ilgili banka kartının POS’u üzerinden işleme başlanır.

Ödeme işlemi sırasında herhangi bir aksaklık meydana geldiğinde ya da kredi kartıyla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda ALICI’ya durum bildirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda da ALICI’dan sorunun giderilmesi için bankasıyla görüşmesi talep edilebilir. SATICI’nın talebi karşılama yükümlülüğü ilgili hizmetin bedeli ödendiğinde başlar.

Haklı bir gerekçeyle ödemesi yapılan hizmetin tedarik edilememesi durumunda ALICI’ya vakit kaybetmeden bilgi verilerek ALICI’nın seçimi doğrultusunda benzer bir hizmet sunulur. ALICI bu yöntemi tercih edebileceği gibi almak istediği hizmetten vazgeçebilir, ücretin iadesini talep edebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICInın SATICIdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

www.tekneveyat.com'da, hizmetlerin satış bedelleri havale yoluyla ya da Sanal POS üzerinden tahsil edilmektedir. Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır. Ödemesini Sanal POS yoluyla yapmak istemeyen kullanıcılar, hizmetlerin bedelini havale/EFT yoluyla da yapabilirler. ALICI, herhangi bir banka aracılığıyla havalesini yapabilir. Ödeme EFT yoluyla yapılmışsa hizmeti sunma yükümlülüğünde, ödemenin SATICInın hesabına geçtiği tarih dikkate alınır. Havale ve/veya EFT yapan gönderici bilgileriyle faturadaki kişi bilgilerinin aynı olması ve sipariş detayının not olarak belirtilmesi gerekmektedir.

ALICI ödemeyi kredi kartıyla yapmışsa, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9- Ürün Teslim, Hizmet Prosedürü

Teslimat:

Ürün/ürünler veya Hizmet ALICI’nın ödemeyi yapmasını ve SATICI’nın bu işlemi onaylamasını müteakip seçilen ürünün veya hizmetin taahhüt edilen teslim süresini geçmeden aktif edilir. ALICI’ya sebebi önceden bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) iş günü uzatılabilir.

Belirtilen günler içinde ürün/ürünlerin veya hizmetlerin kullanıma hazır edilmesine dair herhangi bir sorun olduğunda ALICI vakit kaybetmeden İşin Başı Reklam müşteri hizmetlerine haber vermeyi kabul eder.

MADDE 10- Ürün İade, Hizmet İptal ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün/Hizmet İade:

ALICI, ürün/hizmet aktif edildikten sonra (ALICI adına düzenlenip kullanılabilir hâle getirildikten sonra) 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı ürün/hizmetin aktif edildiği günden itibaren başlar. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iadenin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen faturalardaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını SATICI'ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Hizmetin verilmesine 14(ondörtgün)'den daha az bir zaman kalması halinde cayma veya iptal mümkün değildir. 

Faturanın SATICI’ya ulaştırılmasındaki gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI'nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir.

ALICI’nın satın aldığı hizmetten caymak istemesi hâlinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturayı teslim almasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde varsa gönderim bedelleri hariç toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade edecektir.

İadeyi imkansız kılan bir nedenin var olması ALICI’nın cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Böyle bir durumda SATICI iade ettiği bedelde kesinti yaparak zararını karşılar.

Ürün/hizmetlerin iade edilmesi talebi, öncelikle müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Müşteri hizmetleri, iade talebini aldıktan sonra verilen hizmet durdurulur, akabinde, ilgili hizmetin bedeli ALICI’ya gönderilir.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesinde SATICI ödemeyi bankaya nakden ya da mahsuben yapar. Kredi kartına yapılan iadelerin hesaba yansıma süresi ilgili

MADDE 11- Gizlilik

İşbu sözleşmede yer alan bilgilerle ALICI’ya ait herhangi bir bilgi, idari/yasal zorunluluklar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Adli soruşturmalarda SATICI, kendisinden istenen bilgiyi ilgili makamlarla paylaşmak durumundadır.

ALICI’ya ait kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmaz. Bu bilgiler tahsilat sırasında ilgili bankaya güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve bu işlemden sonra tüm datalardan silinir.

ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece SATICI tarafından ALICI’yı bilgilendirme amacıyla (promosyon, yeni hizmet tanıtımı vb.) kullanılır. Detaylı Gizlilik politikamız için : https://tekneveyat.com/gizlilik-kosullari

MADDE 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda, İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme, tek nüsha hâlinde düzenlenmiş olup, istenildiği takdirde onaylı bir örneği ALICI'ya verilebilir.

Saygılarımızla,

www.tekneveyat.com