Üyelik Sözleşmesi

TEKNEVEYAT.COM ÜYELİK ve YARARLANMA SÖZLEŞMESİ

 “www.tekneveyat.com” sitesinin tüm hakları HIFF TRAVEL AGENCY'ye aittir. www.tekneveyat.com işbu sözleşmede belirtilen bütün koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Siteyi kullanırken güncel üyelik koşullarının incelenmesi kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Siteye üye olan kişi ve/ya kurumlar www.tekneveyat.com’un paylaşılan bilgileri işbu sözleşmedeki kurallar çerçevesinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

1.Taraflar
İşbu üyelik ve kullanım sözleşmesinde www.tekneveyat.com : “ SİTE” olarak anılacaktır. Bu siteye, site üzerinden istenen bilgileri giriş yaparak bu sözleşmeyi kabul edecek/eden kişi/kurum: “ ÜYE “ olarak anılacaktır.

2.Kullanım ve Güvenlik Kuralları
Herkese açık bir site olan www.tekneveyat.com’ ilan vermek ve detaylı hizmet ve ürün satın almak isteyenlerin siteye üye olması gerekmektedir. Site yönetimi, aşağıda belirtilen durumlarda üyeliği iptal edebilir, dondurabilir ya da üye hakkında kanuni işlem başlatılması için talepte bulunabilir:

2.a Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
2.b. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.
2.c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
2.d. Üyenin/kullanıcının, sitedeki herhangi bir açıktan (teknik vb.) faydalanarak www.tekneveyat.com a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, istenen şartları sağlamamasına rağmen hizmetlerden yararlanması gibi durumlarda, www.tekneveyat.com, verdiği hizmetleri durdurma, iptal etme, kullanıcının üyeliğine son verme ve satış sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
2.e. "Üye", www.tekneveyat.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. SİTE, ilanlarda yer alan rezervasyon taleplerini alır ve yönetir, ayrıca ücretsiz ve deneme üyeliklerinde üyenin değil site iletişim bilgileri yer alır. Site rezervasyon taleplerini ve gelen aramaları dilediği şekilde dilediği kişiye yönlendirebilir, bu haksız rekabet ve sözleşmeye aykırılık teşkil etmez, üye bu durumu kabul etmiştir.

3.İçerik Kullanımı
3.a. www.tekneveyat.com’un içeriğinde yer alan bütün yazı, grafik, fotoğraf, video ve animasyonların her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmediği sürece içerikler, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. İçerikleri, farklı mecralarda veya başka bir web sitesinde direkt olarak veya www.tekneveyat.com’un izni olmadan link paylaşarak yayımlanması yasaktır. Siteye ilan ekleyen üyeler, bu ilanlarda yer alan bilgi, görsel, video ve yazıların SİTE tarafından  farkı mecralarda bila bedel ve reklam ve referans amaçlı kullanılabileceğini işbu sözleşmeyle kabul etmiştir.
3.b. www.tekneveyat.com web sitesinin tasarım ve yazılımının kopyalanması ve/ya kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.Sorumluluklar
4.a. www.tekneveyat.com’u gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, ziyaret eden kullanıcıların bilgileri takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, SİTE tarafından yapılacak tanıtımlarda kullanılabilir.
4.b. Kullanıcılar, kayıt işlemlerini tamamlanıp e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, siteden hizmet almaya hak kazanır.
4.c. Üyeler, www.tekneveyat.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.tekneveyat.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her tür duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.
4.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.tekneveyat.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, kişinin üyeliği engellenebilir veya iptal edilebilir.
4.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.tekneveyat.com’u kullanmasını engelleyemez, verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.
4.f. www.tekneveyat.com ile yapılan mesajlaşmaların ve ilan için yüklenen yazılı görsel video tüm içerikleirn yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır. Verilerin kaybolmasından www.tekneveyat.com sorumlu tutulamaz.
4.g. Üye, www.tekneveyat.com’dan kopyalanan ya da yazıcıyla yazdırılan hiçbir içerikte Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
4.h. Üyelikle ilgili her tür işlem (hesap kapatma vb.) www.tekneveyat.com tarafından yapılır. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Üye, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
4.i. Sitede yer alan farklı sitelerin linkleriyle ilgili olası riskler ziyaretçilere aittir.
4.j. Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır.
4.k. İşbu sözleşmeden veya gerçekleştirilen hizmet ve satıştan doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar, vergi ( işbu sözleşmenin damga vergisinin tamamı dahil) ve sair riskler üyeye aittir.
4.l. Üye, www.tekneveyat.com tarafından kendisine ait şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.tekneveyat.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.tekneveyat.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
Üye, kayıt işlemi tamamlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Üye, sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder, işbu sözleşmeyle üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle www.tekneveyat.comun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecektir.

5. www.tekneveyat.com’un Hak ve Yükümlülükleri
5.a. www.tekneveyat.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, aksi bir durum olmadığı sürece yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.
5.b. www.tekneveyat.com çeşitli nedenlerle herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir. www.tekneveyat.com, gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir, hizmetlerin içeriğini Alıcıya bildirmek suretiyle değiştirebilir ya da iptal edebilir. www.tekneveyat.com, yenilenmiş sözleşmeyi, aynı link altında yayımlayacak gerekli durumlarda ise üyelerini -posta ile bilgilendirecektir. Yenilenen kullanım şartları yayımlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri kabul etmeyen üyeler www.tekneveyat.com üyelik sözleşmesini sonlandırdıklarını 3 gün içerisinde SİTE’ye bildirmekle yükümlüdür.
5.c. www.tekneveyat.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyelik bilgilerini aşağıda sayılan nedenler doğduğunda kullanma hakkına sahiptir.
5.d. www.tekneveyat.com üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Üye, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine www.tekneveyat.com veya www.tekneveyat.com’un iştiraki olduğu şirketler tarafından kendisine gönderilecek her tür ticarî elektronik iletiye onay vermiş sayılır. Bu durum, www.tekneveyat.com alan adının ya da markasının devredilmesi hâlinde de geçerli sayılır.
www.tekneveyat.com toplamış olduğu verileri kanunlara ve gizlilik kurallarına aykırı olmayacak şekilde, yine müşteriyi bilgilendirme ya da reklam faaliyetlerini yürütme amacıyla kullanabilir.
Üye, gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir. Böyle bir durumda üyenin www.tekneveyat.com ile iletişime geçmesi ve talebini iletmesi gerekmektedir. Talebin iletilmesi ardından www.tekneveyat.com üyeliği veya sistem tercihlerini sonlandırmakla mükelleftir. Siteye deneme veya ücretsiz ilan ekleyen üye, bu üyelik tipi için ilan detayında ÜYE’nin değil, SİTE’nin telefon ve iletişim bilgilerinin yer alacağını, SİTE’nin bu yolla SİTE ye ulaşabilecek kişileri tamamen kendi inisiyatifinde diler başka ilanlara dahi yönlendirebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye www.tekneveyat.com'da kendisi hakkında hangi bilgilerin saklandığını yazılı olarak talep edebilir.

6. Çerez Kullanımı
Üye, www.tekneveyat.com’daki oturum çerezlerinin (Kişileri belirleyen ve oturumun açık kalmasını sağlayan çerezlerdir. Oturumun kapatılmasıyla sabit sürücüden otomatik olarak silinir.) kullanılmasına müsaade eder.
Üye, internet tarayıcısı izin verdiği sürece çerezleri reddedebilir ancak böyle bir durumda sitedeki kimi özellikleri kullanamama olasılığını kabul etmiş sayılır.
Sitede üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşılması mümkündür. Çerez politikası için detaylar https://tekneveyat.com/gizlilik-politikasi 

7. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi veya üyeliğin feshedilmesi durumunda hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın hükümsüz sayılacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

9. Tebligat Adresleri
9.a. www.tekneveyat.com sitesi üyelerinden posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin www.tekneveyat.com’a bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği iletişim aracı olarak kabul edilir.
9.b. Üyeler, e-posta adreslerini değiştirilmeleri durumunda www.tekneveyat.com’a ilgili değişikliği 3 (üç) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde doğacak olumsuzluklardan www.tekneveyat.comsorumlu tutulamaz.
9.c. www.tekneveyat.com tarafından üyelerin e-postalarına yapılan bildirimlerin 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilir

Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuyup anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sorunuz mu var?