Balıkçı Gemilerini izleme Sistemi (BAGİS), denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik,konum,zaman,hız,yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin "GSM ve UYDU" iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait uzaktan takip sistemidir.
 
 
BAGİS'in Kurulum Amacı Nedir?
Sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için; balıkçı gemilerinin denizlerdeki avcılık faaliyetlerinin izlenmesini, denetimlerde etkinliğin artırılmasını ve avlanılan ürünlere ait verilerin daha hızlı olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktır.
 
Hangi Balıkçı Gemileri BAGİS Kapsamında Olacaktır?
Denizlerden elde edilen üretimin yaklaşık %90'nını sağlayan,su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemileri bu kapsamda olacaktır.
 
BAGİS Nasıl Çalışır?
Balıkçı gemilerine takılan Gemi İzleme Cihazı,10 dakika arayla alınan gemiye ait konum, hız ve yön bilgilerini öncelikle GSM üzerinden,geminin GSM kapsama alanı dışında olması halinde ise UYDU üzerinden Gemi İzleme Merkezine gönderir. Gönderilen bu seyir bilgileri vasıtasıyla balıkçı gemilerinin faaliyetleri elektronik haritalar üzerinde kesintisiz izlenir.
 
 
Sistemin diğer bir parçası olan Elektronik Seyir Defteri vasıtasıyla da balıkçı gemisinin av faaliyetleri ve avladığı ürünler ile ilgili bilgiler dijital ortamda Gemi İzleme Merkezine gönderilir. Bu sayede avlanılan ürünlere ait istatistiki veriler anlık olarak
toplanır. Ayrıca, sistem sayesinde balıkçı gemisinin faaliyetlerine ilişkin raporlama ve geçmişe dönük sorgulamalar da yapılabilmektedir.
Sistemin kurulumu tamamlanıp, devreye girdikten sonra matbu seyir defterinin kullanımına gerek olmayacaktır. Ancak, BAGİS Cihazındaki arıza durumlarında matbu seyir defteri kullanılacaktır.
 
BAGİS Kapsamındaki Gemileri Kimler İzleyebilir?
BAGİS kapsamındaki gemiler, sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının su ürünleri denetiminde yetkili birimleri ile su ürünleri denetimlerinde yasal görevli olan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından izlenebilir.
 
BAGİS'de Balıkçı Gemileri Birbirinin Faaliyetini İzleyebilir mi?
Bu sistemde, balıkçı gemilerinin birbirlerinin avcılık faaliyetlerini izlemeleri ve görmeleri mümkün değildir.
 
Balıkçı Gemisi Yetkilisinin Sorumlulukları Nelerdir?
Balıkçı gemi yetkilisi (Sahibi, Donatanı veya Kaptanı) BAGİS Cihazının çalışır ve işler vaziyette tutulmasından,
Arıza durumunda ilgili yerlere bildirerek, arızanın giderilmesinden,
Avcılık faaliyetleri ve av miktarıyla ile ilgili bilgilerin elektronik seyir defterine girilerek BAGİS merkezine iletilmesinden,
Arıza durumu dahil cihazlara hiç bir şekilde müdahale edilmemesinden sorumludur